Vragen over een fiets? Bel de winkel

Disclaimer Tweedehandsfietsen.nl

Vrijwaring aansprakelijkheid

Dynamo Retail Group b.v. stelt het op prijs dat je geïnteresseerd bent in onze producten en een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in modellen, prijzen, uitvoeringen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van deze Dynamo Retail Group website kan derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Alle vermelde prijzen zijn adviesprijzen in euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele afleveringskosten. Dynamo Retail Group b.v. is een samenwerkingsverband van zelfstandige ondernemers. De winkels bepalen zelf hun verkoopprijzen.

 

De Dynamo Retail Group b.v. :

• spant zich in om de informatie op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties.

• behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

• is niet aansprakelijk voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of uit het afgaan van informatie die op deze site wordt verstrekt.

• is niet aansprakelijk voor het niet-beschikbaar zijn van deze site als gevolg van een storing.

 

Copyright

De inhoud van deze website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm komen toe aan Dynamo Retail Group b.v., voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld. Niets van deze website mag, zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf, worden gebruikt door derden. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van deze site zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dynamo Retail Group b.v. is nadrukkelijk verboden. Informatie op deze site, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Dynamo Retail Group.

 

Virussen en veiligheid

Deze Dynamo Retail Group website wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan niet gegarandeerd worden. Deze site kan tevens links bevatten naar andere websites. Dynamo Retail Group b.v. is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of beschikbaarheid van deze internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze sites waar naar doorverwezen wordt.

 

Vragen, suggesties en commentaar

Indien je vragen en/of opmerkingen hebt omtrent deze website of je ontdekt fouten en/of onwaarheden dan kun je deze mailen naar info@tweedehandsfietsen.nl

 

12 maart 2015, Dynamo Retail Group b.v. , Amersfoort